300-400 nya bostäder planeras på Östermalms Park

Liljewalls skiss på Östermalms park
Liljewalls skiss på Östermalms park
Arkitekttävlingen avgjord: Det blev Liljewall Arkitekter som vann utformandet av Östermalms Park som ABK utlyst och där bland annat kändisarkitekten Gert Wingårdh ingick i juryn.
– Det här ser vi som startskottet för en mycket intressant utveckling av området, ja, för hela centrala Kristianstad, säger ABK:s vd Henrik Strand.
 
På ABK:s styrelsesammanträde den 22 januari fastställde bolagsstyrelsen juryns förslag och gav Liljewalls i uppdrag att arbeta vidare med att planera området så att stadsbyggnadskontoret kan upprätta en ny detaljplan för Östermalms Park. Först sedan det är gjort kan spaden sättas i jorden och det kan betyda att det dröjer något eller några år innan man är så långt.
 

– Från vår sida hoppas vi naturligtvis på att det går snabbt, säger ABK:s byggchef Karl-Henrik Persson. Husen byggs i flera etapper Projektledare Patrik Jogby tror att området kan komma att bebyggas i flera etapper under en tioårsperiod. Enligt Liljewalls förslag ska fyra befintliga byggnader rivas, bland annat det stora huset mitt på området där parken är tänkt att ligga. Huset är idag vård-och omsorgsboende som kommunen valt att lägga ner, och det är inte lämpligt att bygga om till bostäder. 

Skiss: liljewalls arkitekter

Husen omgärdar ett stort parkområde

Under parken anläggs ett parkeringsgarage med plats för 200 bilar. Garagets entré blir från Österlånggatan. I kvarterets hörn planeras det att byggas fyra höghus av olika höjd, varav det högsta har tolv våningar. – Det här är ett inriktningsbeslut, så vi vet inte hur det färdiga kvarteret exakt kommer att se ut, säger Patrik Jogby.

Med hänsyn till naturen

– I juryn har vi tagit hänsyn till att det vinnande förslaget innebär hög exploatering av området, men ändå att man går varsamt fram med stor hänsyn till naturen, plockar upp de värden som finns idag och även återskapar det som en gång i tiden var en engelsk park i området, berättar Karl-Henrik Persson, som också suttit med i tävlingsjuryn. Östermalms Park är tänkt få omkring 300 nya bostäder.