Eldningsförbud i nordöstra Skåne

Med anledning av den stora risken för gräs- och skogsbränder i skog och mark, har räddningscheferna för kommunerna i Skåne Nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller från den 26 juni kl 11.00.

Eldningsförbudet betyder att det är förbjudet att göra upp någon typ av eld eller att grilla på mark utomhus. Att grilla i en utomhusgrill eller vid särskilt iordningställd grillplats är tillåtet, men grillen måste bevakas så att ingen glöd sprider sig.

Läs mer om eldningsförbudet på Kristianstad kommuns webbplats