Överhettad marknad försenar bredbandsutbyggnad

ABK arbetar med att bygga ut fastighetsnätet i de ABK-hus som saknar ett sådant och ansluta husen till Kristianstad stadsnät. Den överhettade byggmarknaden har lett till att tidsplanen har fått skjutas fram, vilket tyvärr drabbar de berörda boende.

2018-08-01

Som kommunalt bolag följer vi lagen om offentlig upphandling (LOU) i arbeten i våra fastigheter, vilket i sig ger långa hanteringstider. Det stora problemet är dock att byggmarknaden är överhettad på grund av konjunkturen och av att det byggs många nya bostäder i regionen. Det gör att få leverantörer vill och har tid att göra jobbet åt oss och att prisbilden ofta blir mycket hög. Vi har därför fått skjuta upp eller ställa in flera renoverings- och byggprojekt, bland annat installation av fastighetsnät och anslutning till stadsnätet.

Inga entreprenörer intresserade

I vår första upphandling bland ABK:s ramavtalsleverantörer var inget företag intresserade av att göra jobbet åt oss. Då vi därefter med stöd av LOU kunde göra en riktad upphandling mot en av dessa leverantörer, fick vi in ett ungefär dubbelt så högt pris som förväntat. 

   Vi har förståelse för behovet av att ha bra bredband i sitt hem, men då alla ABK:s hyresgäster indirekt hade fått dela på den orimligt höga kostnaden, hade vi inget annat val än att avbryta upphandlingen.

Så var står vi nu?

Vår bedömning är att den överhettade konjukturen för byggande håller på att svalna av och att antalet pågående byggprojekt kommer att minska. Vi kommer därför att genomföra en ny upphandling för fastighetsnätet under 2019. Det kan också bli aktuellt att pröva andra upphandlingsformer på specifika projekt med syftet att kunna snabba på utbyggnaden av fastighetsnätet till en rimlig kostnad.

Vi hoppas att ni boende som ännu inte fått stadsnätsanslutning har förståelse för varför utbyggnaden drar ut på tiden och vi försäkrar att vi gör allt vi kan för att utbyggnaden ska ske så fort som möjligt. 

De boende som är direkt berörda kommer att informeras så fort vi vet mer om hur vi går vidare i deras ort.