ABK:s samordnare för utemiljön ser till trivseln utomhus

Carolina Aouseus är ABK:s samordnare för utemiljö
Carolina Aouseus är ABK:s samordnare för utemiljö
Att bo bra och trivas med sitt boende handlar inte bara om en fin lägenhet. Utemiljön är en viktig del för trivsel och gemenskap.

Det är därför ABK har en egen samordnare för just utemiljön, Carolina Aouseus. Det har gett resultat.
– Utemiljön i kvarteret Adler i Vä har nominerats till det så kallade Beumpriset, som delas ut av Föreningen besiktningsmän för utemiljö, säger Carolina Aouseus och nämner att det var hennes första nyproduktionsprojekt inom ABK.
Utemiljö är många olika saker. Det handlar om parkeringar, lekplatser, sittgrupper, växter, belysning och mycket annat. Det ska vara trivsamt, tryggt och tillgängligt för hyresgästerna samtidigt som ska vara lättskött för de skötselansvariga.
I en värld med mer och kraftigare regn måste hänsyn tas till dagvattenhanteringen.
– Det är mycket av ett pussel och många bitar som måste finnas med när utemiljön projekteras vid nyproduktion, säger hon.
Det ska rymmas inom budget, hålla sig efter lagar och förordningar och finnas utrymme för sopbilen och fordon från räddningstjänsten. Carolina Aouseus har skaffat sig en bra inblick i ABK:s hela verksamhet. Hon har själv jobbat som
skötselansvarig. I dag jobbar hon mycket tillsammans med byggavdelningen i nyproduktionen, samtidigt som hon ser över förbättringsbehoven inom hela ABK, och har ett särskilt ansvar för lekplatserna. ABK har mer än 100 lekplatser.
– Lekplatserna är jätteviktiga. De har en social funktion och måste fungera som det är tänkt, säger hon.