Nu planeras det för laddstolpar

Miljötänket har alltid varit betydelsefullt hos ABK och inte minst nu i klimatorons tider är det viktigt för företaget att arbeta för en bättre gemensam miljö.

ABK har fått ett anslag från Naturvårdsverket som ska användas till att sätta upp laddstolpar för el-bilar.

– Vi måste vara beredda att möta framtidens drivmedel, där el är ett av dem, säger Peter Backman på ABK:s driftenhet.

Något som ABK:s vd Henrik Strand håller med om.

– Det är viktigt att vi hänger med och utvecklar våra bostadsområden efter nya förutsättningar och behov.

De första stolparna på plats redan till våren

Nu kommer ABK närmast att diskutera hur det hela ska fungera rent praktiskt. Var ska stolparna sättas upp? Ska det bli gemensamma laddstolpar, eller enskilda? Hur många elbilar finns det bland ABK:s hyresgäster? Hur ska elen betalas?

– Det är många frågor som vi måste ha svar på och finna bästa lösningen för - innan vi börjar

sätta upp stolpar, säger Peter Backman.

Han är optimist och tror att de första stolparna kommer upp redan under våren 2019. Totalt är bidraget från Naturvårdsverket femtio procent av kostnaden för sammanlagt 152 laddstolpar. Den andra halvan står ABK för. En förutsättning för bidraget är att åtgärden är genomförd till sista juli 2023.

– Vi ser det som en viktig service för våra hyresgäster att kunna erbjuda laddstolpar och det är också ett sätt att förenkla övergången till fossilfria drivmedel för hyresgästerna, avslutar Backman, som själv kör elhybridbil sedan ett år tillbaka.

Så här kan det se ut i ABK-områden inom kort