Marmorlinjen invigd, knyter ihop Näsby

Nu är marmorlinjen invigd, ett unikt konstverk som knyter samman villakvarteren på gamla Näsby med gårdarna på Gamlegården.

Som en vit rak linje skär marmorn från Drabantvägen in mot Gamlegården mellan huskropparna på Bataljonsvägen, tvärs genom buskar och över gräsmattor. 

- En linje att balansera på, en linje som påminner om själva balansgången mellan olika platser i livet men som också pekar mot nya möjligheter, säger konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén, som skapat verket tillsammans med influenser av hyresgäster hos ABK. 

Marmorlinjen är en halv kilometer lång men bara 15 centimeter bred. Den är tillverkad i en ljus algerisk marmor, samma sten som finns vid Lincoln Memorial i Washington. 

Kristianstads kommun äger verket och ansvarar för dess skötsel.

Konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén är stolta över resultatet.