Gamlegårdens aktivitetsplats

Aktivitetsplatsen är en del av ABK:s långsiktiga arbete med att utveckla Gamlegården, som också inbegriper bland annat badet, stort belysningsprojekt, statliga konstprojekt och solenergi.

2018 sökte ABK och beviljades ett stöd från Boverket med 3 500 000 kronor, för projektet Ta plats på Gamlegården. Syftet med projektet var att öka integrationen och förståelsen mellan människor.

Måndagen den 19 augusti 2019 invigdes aktivitetsplatsen av bland annat Christer Nilsson, styrelseordförande ABK och Henrik Strand, vd ABK.

Framtagningen och utformningen av lekplatsen har gjorts utifrån engagerade hyresgästers önskemål och synpunkter.

Den nya aktivitetsplatsen ligger mitt inne i Gamlegårdsparken och är lättast att nå från parkeringen vid Gamlegårdens Centrum.

Här invigs den nya storlekplatsen, läs mer här....