ABK är med och planerar ny stadsdel i Hammar

ABK är ett av flera bostadsbolag som Kristianstads kommun valt ut till att bygga bostäder i den nya stadsdelen Hammar bostadsområde.

– Självklart vill ABK vara med och utforma det framtida Kristianstad och vår vision är att sammanlagt bygga tusen nya bostäder de kommande fem åren, säger ABK:s vd Henrik Strand.

I första hand planerar Kristianstads kommun för 400 nya bostäder i Hammar och sju olika byggherrar ska vara med och förverkliga idén om ett nytt bostadsområde. Hela 18 olika byggföretag ville vara med från början. Av dessa valdes de sju med bäst projektidéer ut. Bland annat har kommunen bedömt nytänkande och innovation samt mervärden som de inlämnade förslagen inneburit.

Tanken är att det nya bostadsområdet, som ligger söder om Blekingevägen, ska vara varierat, både med bostadsstorlekar, radhus och flerfamiljshus, samt både hyresrätter och bostadsrätter. – Det ska bli stimulerande att vara delaktig i utvecklingen av det nya området, säger ABK:s byggnadschef Kristian Jägenmark.