Organisation

Personalen är en mycket viktig resurs för ABK.

Bolaget har 186 engagerade tillsvidareanställda samt anställer årligen ca 20-25 säsongsanställda och ett flertal sommarjobbare. Bolaget arbetar aktivt med jämställdhet, mångfald och strategisk rekrytering. Bolagets sociala engagemang genomsyrar hela organisationen genom att alla hjälper till att skapa trivsel och trygghet i bostadsområdena vilket ger nöjda hyresgäster. Ett stort socialt hjärta är en viktig faktor för bolagets framgång. Även integrationsfrågor är viktiga och prioriterade liksom bolagets strävan att efterfölja Barnkonventionen.

ABK:s organisation

ABK är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag och verksamheten drivs efter direktiv från ägaren Kristianstads kommunföretag (KKF)Styrelsen, är politiskt tillsatt och utses av Kristianstads kommunfullmäktige. Under styrelsen står verkställande direktör. 

VD har bland annat ett ledningsråd, ledningsgrupp samt byggråd till sitt förfogande.

ABK:s förvaltning är organiserad i tre geografiska områden: Innerstaden, Norra och Södra vilket innefattar 10 st samverkansområden (SO). Innerstadens förvaltningsområde har basen i centrala Kristianstad. Gamlegården är Norra förvaltningsområdets bas och Österäng är Södra förvaltningsområdets bas. Till förvaltningens hjälp finns en fristående snickeri- och måleriavdelning.

På företagets huvudkontor på Norra Kaserngatan är BoButiken, från vilken all uthyrning av bostäder sker, placerad. På huvudkontoret finns VD, fastighetschef och företagets administrativa avdelningar såsom kommunikation, ekonomi, teknik/drift, bosocial, personal, IT, bygg, inköp och lokaluthyrning.

 

Ledningsråd

Består av personer med nyckelbefattningar från de olika avdelningarna och enheterna inom företaget.  

Ledningsgrupp

Magnus Arvidsson
Fastighetschef
044-780 32 78
magnus.arvidsson(@)abk.se

Henrik Strand
VD
044-780 33 80
henrik.strand(@)abk.se

Karl-Henrik Persson
Bygg- & Inköpschef
044-780 33 40
karl-henrik.persson(@)abk.se

Kristina Ringdahl
Ekonomichef
044-780 32 16
kristina.ringdahl(@)abk.se

Anette Olsson
Personalchef
044-780 32 50
anette.olsson(@)abk.se

 

 

 Byggråd

Karl-Henrik Persson
Bygg- & Inköpschef
044-780 33 40
karl-henrik.persson(@)abk.se
Henrik Strand
VD
044-780 33 80
henrik.strand(@)abk.se

 

Magnus Arvidsson
Fastighetschef
044-780 32 78
magnus.arvidsson(@)abk.se
Peter Backman
Teknisk chef
044-780 33 21
peter.backman(@)abk.se