Information om nyproduktion - Ingår i etapp

Nyproducerade bostäder hyrs ut på ett lite annat sätt än ABK:s befintliga bestånd.
I ett nyproduktionsprojekt, en så kallad etapp, kan du nu söka ett större antal bostäder, utöver de fem du samtidigt kan söka i vårt befintliga bestånd. Det är fortfarande den av de sökande som har högst köpoäng som blir erbjuden bostad.
Nytt i nyproduktion är också att du måste rangordna bostäderna efter vilken du helst vill ha, näst helst vill ha och så vidare. Har du högst köpoäng på flera av de bostäder du sökt, blir du erbjuden den som du rangordnat högst.

När du blir erbjuden en bostad i ett nyproduktionsprojekt kommer dina övriga ansökningar i just den etappen att strykas, oavsett om du väljer att tacka ja eller nej.