Järneken, Åhus

Invid den nya Täppetleden i Åhus färdigställde år 2016 ABK:s dotterbolag AB Allön ett nytt vård- och omsorgsboende med 36 lägenheter åt Kristianstads kommun.

Huset, med totalt 3 713 kvadratmeter yta, rymmer totalt 36 lägenheter på vardera cirka 35 kvadratmeter, varav fyra är lite större för möjlighet till parboende. Alla lägenheter har egna badrum och pentryn med möjligheter till enklare matlagning.

Förutom lägenheter finns det en gemensam del med storkök, konferensrum, sjuksköterskemottagning, personalutrymmen, fotvård och mycket annat. Varje avdelning har dessutom tillgång till en innergård, som utformats till något som kallas sinnesträdgård. Den centrala och gemensamma delen är i två plan. I övrigt är hela anläggningen i ett enda plan för bästa möjliga tillgänglighet.

Hela projekteringen hade en budget på drygt 90 miljoner kronor.