Nu satsar ABK på solen

– Det här ingår i företagets strategi för att gå över till förnyelsebar energi, men blir i förlängningen också bättre och billigare för våra hyresgäster, säger ABK:s vd, Henrik Strand.

Det är i första hand miljö- och klimatmässiga fördelar med solenergin, men också ekonomin är viktig.

När de nya husen på Finlandsgatan 5 och 7 nu står klara är det med solcellsanläggningar på taken. ABK:s Peter Backman säger också att det numera är företagets inriktning att i samband med nyproduktion eller renoveringar av tak eller ventilation, ska solceller vara ett prioriterat alternativ.
ABK:s mål är att producera 360 megawattimmar per år redan om två år, 2020. År 2025 ska elproduktionen baserad på solenergi vara 1 000 megawattimmar årligen.
– Redan nu i höst räknar vi med att ha en elproduktion av solenergi kring 300 megawattimmar, säger Peter Backman.
Det är då solcellerna på Finlandsgatan tillsammans med solpaneler på Gamlegården som producerar den energin.
ABK:s styrelse har beslutat om ett samarbetsprojekt tillsammans med C4 Energi där solanläggningar dimensionerade för att ersätta fastighetselen ska installeras i ett större projekt på Gamlegården.