Störningar

Den som stör kan bli uppsagd

För att trivas i sitt boende är det viktigt att man inte störs av sina grannar. Alla hyresgäster är därför skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från lägenheten.

I hyreslagen sägs det att man skall se till att omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

Det är värt att tänka på:

 • Att du även har ansvar för dina gäster. De får inte störa dina grannar genom att föra oväsen i t ex trapphuset.
 • Att hundar inte får skälla eller yla så att omkringboende störs.
 • Att följa ABK:s trivselregler.
 • Att god grannsämja är en god grund för att trivas i sitt boende.
 • Att lägenheten måste vårdas, dvs skador av olika slag bör meddelas till ABK.
 • Att du som har husdjur ser till att de gör sina behov i låda och att lukt ej kommer ut i trapphus eller in till grannar.
 • Att de skyldigheter du har som hyresgäst gäller inte bara i din egen lägenhet utan också i gemensamma utrymmen som till exempel i trappa, hiss, tvättstuga och andra delar av bostadsområdet.

Tips för att undvika att du stör dina grannar:

 • Du kan använda hörlurar när du t ex lyssnar på musik, tv eller spelar dataspel.
 • Du kan lägga in mattor, tex under köksmöblemanget, för att minska störande ljud till lägenheten under.
 • Om du skall ha fest, tala med grannarna och be om förståelse för att det kan bli lite högljutt. Be dem gärna ringa på om det skulle bli alltför högljutt. Det innebär dock inte att man kan störa obegränsat. Sluta i lagom tid och skruva ner musiken så att inte grannarnas nattsömn förstörs.
 • Tänk på att rökning på balkongen förvisso inte är otillåtet, men att du bör tänka på att omgivningen kan ha obehag av röken. Be gärna grannarna säga till om vad de tycker och be dem gärna säga till om det blir alltför besvärande. I och med en sådan kontakt, kommer ni att ha lättare att lösa eventuella framtida problem.

Om du blir störd

En hyresgäst som stör sina grannar vet inte alltid om det själv. Därför kan de uppskatta att någon säger till vänligt innan problemet blir alltför stort. Lyckas du genom ditt samtal få grannen att sluta störa behöver du för stunden inte göra så mycket mer. Annars kan du alltid ringa ABKs Störningsjour. Du kan ringa dem dygnet runt. Du måste uppge ditt namn, adress och telefonnummer. Detta dels för att vi på ett bättre sätt skall kunna följa upp ärendet, men också för att det inte skall förekomma okynnessamtal till Störningsjouren.

När en anmälan kommer in till störningsjouren åker väktare ut för att på plats kontrollera störningen. På plats kan väktare konstatera att det förkommer en störning och se till att den upphör. Väktaren skriver också en rapport på det inträffade och skickar den till ABK. Därefter skickar ABK ut ett varningsbrev där den hyresgäst som stört uppmanas att upphöra med störningarna.

Fortsätter man att störa sina grannar, trots att man anmanats att upphöra med störningarna, så riskerar man att bli uppsagd från sin lägenhet. Avflyttar man inte inom utsatt tid för uppsägningen, så kan kronofogden avhysa den som varit störande.

 

Du har rätt att få lugn och ro i ditt boende

Du har alltid rätt att kunna koppla av och få lugn och ro i din lägenhet.

Det är extra angeläget mellan klockan 22.00 och 06.00.

Om du blir störd

Tala vänligt med dina grannar om störningar uppstår

Om du skulle bli störd av en granne och du inte själv vill säga till, så kan du ringa vår störningsjour dygnet runt:

Störningsjouren: 044-12 42 60