Avtalen för bilplatser omförhandlas

Under lång tid har hyran för parkeringsplatser, garage eller carport för bil och motorcykel varit oförändrad hos ABK.

ABK har gjort en översyn över hur beståndet ser ut och marknadsanpassar villkoren och hyresnivåerna. Liksom bostadshyrorna hos ABK varierar, kommer  även bilplatserna att kosta olika beroende på läge, typ och storlek.

Hyreshöjningen kommer att ske succesivt, vilket innebär att hyresgästerna som får hyreshöjning kan komma att få hyresrabatt under en tid, detta beror på hyreshöjningens omfattning. Vid utgången av 2025 ska alla ha nått den rätta hyresnivån. Därefter blir det en årlig hyreshöjning på två procent per den 1 januari.

Alla som berörs kommer att få personlig information från ABK via e-post eller brev under hösten.