Övriga tv-former

I ABK:s fastighetsbestånd finns det också i många av fastigheterna möjlighet att se tv via bredband/stadsnätet. I några fastigheter finns tv också via telefonjacket i lägenheten. Tillgången till dessa tv-former varierar från fastighet till fastighet och förändras fortlöpande över tid. Nedan förklaras tv-formerna och vi anger förutsättningarna för var de kan förekomma.

TV via bredband – stadsnätet (IP-TV)

I ABK:s fastigheter som är anslutna till stadsnätet (bredband) finns också möjlighet att teckna tv-abonnemang med leverantörer i stadsnätet. Information om de olika leverantörerna och deras olika erbjudande om tv-abonnemang hittar du på stadsnätets hemsida.

Erbjudande om tv via bredband till ABK:s hyresgäster
Hyresgäster hos ABK som bor i lägenheter med stadsnätsanslutning (bredband) kan teckna avtal om tv-abonnemang hos Telenor på samma villkor som de som gäller i ABK:s avtal med Telenor för tv-abonnemang i kabel-TV-nätet. 

Avtalsvillkoren innebär att man slipper månatliga kortavgifter och startavgifter för tv-abonnemangen och att man kan köpa digital-boxar till samma priser som i kabel-TV-nätet. Man får också tillgång till de Internet-tjänster som Telenor erbjuder sina abonnenter, detta är s.k. Play-tjänster som innebär att hyresgästerna med tv-abonnemang kan se tv, filmer, serier mm via tv, dator, surfplatta och smartphones.
Du kan läsa mer om villkoren för tv-abonnemang i kabel-TV-nätet här. Observera att alla villkor för kabel-tv inte kan appliceras på tv via bredband, ex.vis finns inget grundutbud då det är bredbands-tv.

Mediabox
För att använda IP-TV krävs alltid en mediabox som hämtas hos C4 Energi/stadsnätet på Industrigatan 72, Näsby, Kristianstad. Det är samma mediabox oavsett vilken leverantör som man tecknar TV-abonnemang hos. Sedan behövs en digital-tv-box som erhålls av den leverantör som man tecknar tv-abonnemang hos. Dessa boxar skall kopplas in på så sätt att en kabel ansluts från bredbandsuttaget till mediaboxen. Från mediaboxen kopplas en kabel till digital-tv-boxen och slutligen kopplas en kabel från digital-tv-boxen till tv:en. På stadsnätets hemsida finns denna information om anslutning av tv i bredbandsnätet, där saknas mediaboxen.

Felanmälan - tv via bredband

All felanmälan avseende problem med tv via bredband (stadsnätet) skall ske till den leverantör av tv-tjänsten som du har tecknat avtal med.

 

TV via telefonjacket

På ABK vet vi att tv via telefonjacket finns i en del av ABK:s lägenheter. ABK har dock inte kunskap om exakt vilka lägenheter som har denna möjlighet. ABK levererar inte denna tjänst utan det är fristående tele- och bredbandsleverantörer som tillhandhåller tjänsten via telenätet. Hyresgästen får undersöka detta med de leverantörer som levererar teletjänster på den orten/fastigheten där lägenheten finns.

Tekniken som används när tjänst finns är att det skall vara möjlighet till bredband med så kallad DSL-teknik (ex ADSL, xDSL, vDSL) i telejacket.

Om denna möjlighet finns så beror det på kvaliteten/standarden på den televäxelstation som du är ansluten till och vad de teleoperatörer som använder denna växelstation erbjuder för tjänster. Exempel på leverantörer som i Kristianstad kommun kan erbjuda TV via telefonjacket är Telia.

Felanmälan - tv via telefon

All felanmälan avseende problem med tv via telefonnätet skall ske till den leverantör av tv-tjänsten som du har tecknat avtal med.