Grillning tillåten på uteplats/innergård

Det är nu tillåtet att grilla på sin egen uteplats eller på innergården om man:
  • gör det minst sex meter från fasaden
  • använder en grill som är upphöjd från marken
  • har säkert avstånd till brännbart material
  • har brandsläckningsutrustning tillgänglig.

Grillning med elgrill är tillåtet överallt, även på balkong eller invid fasad. Det är inte tillåtet att grilla med engångsgrill.

Länsstyrelsen avråder starkt från rökning utomhus. ABK har inget uttryckligt förbud för rökning utomhus, men uppmanar boende att använda sunt förnuft och följa Länsstyrelsens avrådan. På egen tomt är det dock tillåtet att röka vattenpipa, om den är upphöjd från marken.