Vi förlänger möjligheten att lägga underhållsbeställning till 19 november

Denna möjlighet att beställa renovering sker endast en gång per år. ABK:s årsplanering styr när under 2019 som renoveringarna görs. Beställningen är bindande, eventuella ändringar eller om vi inte kommer in i din lägenhet kan du få betala för.

Vissa renoveringar görs efter en viss tid, exempelvis kan du kostnadsfritt få ommålat i din lägenhet var 13:e år och ny golvmatta/slipning av parkett var 20:e år. Väljer du att vänta med någon av dessa renoveringar får du pengar tillbaka. Vill du få renoverat tidigare än nästa åtgärdsår får du betala för den tid som är kvar, se ”tidigarelagt underhåll” på blanketten. När det är dags får du betala en engångskostnad för renoveringen.

Vill du inte ha renoverat eller om du vill renovera själv avstår du bara från att beställa. I båda dessa fall kan du få pengar tillbaka (”Rabatt” i listan på nästa sida). Rabatten betalas ut på aprilhyran ett och ett halvt år senare, under förutsättning att du då bor kvar och att du haft ett skötsamt boende.

 

Har du frågor eller behöver hjälp?
Besök eller kontakta ditt BoServicekontor