Bostadstyper

De flesta av våra drygt 9000 bostäder kan hyras av alla sökande som uppfyller våra grundkrav.
De flesta av våra drygt 9000 bostäder kan hyras av alla sökande som uppfyller våra grundkrav.

 De flesta av våra drygt 9000 bostäder kan hyras av alla sökande som uppfyller våra grundkrav. Men ett antal bostäder är vikta åt olika grupper exempelvis seniorer, studenter eller ungdomar. 

Ungdomsbostad (upp till 30)

I första hand enrumsbostäder för dig under 30 år, för att underlätta för unga att få en bostad.

Studentbostad

För dig som är antagen till en CSN-berättigad utbildning som till exempel universitet, högskola, folkhögskola, Komvux och YH. Vissa studentrum kan också sökas av studerande på gymnasieskola. Läs mer om våra studentbostäder.

Seniorbostad 60+

Är i första hand för dig över sextio år. Det är vanliga ABK-bostäder som valts ut för att fastigheten har hiss eller på annat sätt kan underlätta kvarboendet. Läs mer om våra seniorbostäder.

Trygghetsbostad 70+

Trygghetsbostäder är bostäder med ökad tillgänglighet, tillgång till gemensamhetsutrymme och där hyresgästen i första hand är 70 år eller äldre. Läs mer om våra trygghetsbostäder.

BoDirekt

Några av våra lediga bostäder publiceras som BoDirekt vilket innebär att de är lediga för omgående tillträde. Här gäller inte köpoängen. Du anmäler ditt intresse under tiden som bostaden är publicerad. Därefter väljer ABK:s marknadssystem slumpvis ut en turordningslista bland de som visat intresse för aktuell BoDirekt-bostad. Söker du BoDirekt måste du vara beredd att stå för kontraktet direkt. Har du redan kontrakt hos ABK kan det innebära att du under en tid får betala dubbla hyror. När du skriver kontrakt på en BoDirekt-bostad har du förbrukat dina poäng och du stryks ur kön.