Miljöredovisning 2014

En överblick över ABK:s miljöarbete 2014

Satsningen på att energieffektivisera våra bostäder fortsätter. Under 2014 har två geovärmeanläggningar installerats i Degeberga och arbetet med geovärme har påbörjats i Tollarp. Geoenergin ersätter det fossila bränslet och målet är att vi ska vara helt fria från fossil uppvärmning 2018. Åtgärderna innebär kraftigaenergibesparingar.

Under 2014 fortsatte vårt omfattande renoverings- och underhållsarbete där 320 badrum renoverades. Arbetet kommer att pågå även under 2015, liksom stora fasadrenoveringar, underhåll och reparationer. Det är glädjande att vår stora satsning på badrumsrenoveringar, som påbörjades 2009, gör att vi nu kan se ett trendbrott i form av minskade kostnader för försäkringsskador.

Genom att vårda, underhålla och göra förbättringsarbete i våra fastigheter blir det också en minskad energiförbrukning och vid nyproduktion är kraven ännu högre på energiprestandan. Detta har en positiv påverkan på miljön och för våra hyresgäster känns det tryggt att vi tar ansvar för miljö och hållbarhet. Ett exempel är renoveringen av Lyckans Höjd, där tilläggsisolering, nya fönster och optimering av värmesystemen bidragit till att husen fått en minskad energiförbrukning med 20 %. Stora energivinster har vi också fått genom omläggningen från direktverkande el till fjärrvärme i samband med renoveringen av Österäng.

 

Grafisk överblick över ABK:s miljöarbete (PDF)