Tvätt och etikett

I de flesta av våra fastigheter har vi gemensam tvättstuga som du som hyresgäst har möjlighet att utnyttja. Är du osäker på var den finns eller hur maskinerna fungerar så prata med fastighetsansvarig där du bor. Eftersom det är många som delar samma tvättstuga är det viktigt att du hjälper till och håller rent och snyggt samt följer de regler som finns om hur tvättstugan får användas:
 • Färgning av kläder inte får ske i maskinerna.
 • Avboka tvättiden snarast om du inte kan utnyttja den.
 • Husdjur inte får vistas i tvättstugan.
 • Göra rent och torka av tvättutrustningen noggrant efter användandet.
 • Sortera avfall från tvättstugan enligt gällande regler.
 • Stänga fönster och dörrar samt släcka ljuset när du tvättat klart.
 • ABK inte ansvarar för förlorad tvätt eller för skador som kan uppstå under pågående tvättning.
 • Titta på anslagstavlan utanför tvättstugan för att se vilka bokningsregler som gäller.
 • Anmäla eventuella fel på maskiner till fastighetsansvarig. OBS! (Reparationer utförs dock inte utanför ordinarie arbetstid.)
 • Hålla tvättiderna - det är många som vill tvätta.
 • Mattor, filtar och skor inte får tvättas i maskinerna.
 • Har du elektroniskt bokningssytem kan du även boka tvättid direkt via Mina Sidor

Tvätta mattor i vår grovtvättstuga        

Tvätta mattor, husdjurstäcken eller annan skrymmande tvätt får endast göras i ABK:s grovtvättstuga på Näsbychaussén 76. Mattorna får inte vara större än 3 x 2,5 m

Boka tvättid på Mina Sidor

För att komma in i tvättstugan när du har bokat tid använder du din elektroniska nyckel ("tagg"), endast tagg nr 1 går att använda. Du som inte har en sådan tagg - hör av dig till ditt BoServicekontor.

Du kan boka ett (1) tvättpass per månad, och du kan endast boka ett (1) tvättpass åt gången, ny bokning kan endast göras efter påbörjad tvättid. Har du inte avbokat räknas detta som en förbrukad tvättid. ABK kan inte se hur många bokningar du har kvar eller har använt.

Jouren (från kl.16:00-07:00) kör ej ut och öppnar grovtvättstugan. Om ABK ska öppna för dig mellan kl. 07:00-16:00 kan ni bli debiterade för utkörning, enligt gällande timtaxa.

Kom ihåg att städa efter er

Precis som i alla våra vanliga tvättstugor gäller att du efter avslutat tvättpass ska städa tvättstugan, se tvättregler i grovtvättstugan.

Tider för grovtvättstugan

Tvättstuga nr 1:

Tvättid nr 1: Kl. 08:00-16:00

Tvättid nr 2: Kl. 17:00-07:00

Tvättstuga nr 2:

Tvättid Kl. 08:00-07:00

 

I tvättiden ingår även torktid.

Du har tillgång till hela tvättpasset oavsett när du kommer.