Kampanjer

BRANDSUPERHJÄLTAR Tillsammans med Länsförsäkringar Göinge Kristianstad och Räddningstjänsten driver AB Kristianstadsbyggen en nytänkande kampanj för att minska risken för lägenhetsbränder. Med barn som blir brandsuperhjältar, information på olika språk och med enkla illustrationer samt anställda brandinformatörer ska kunskapen om brandsäkerhet öka bland ABK:s hyresgäster.
Varje brand är en tragedi för de som drabbas och kan medföra allvarliga personskador och stora kostnader, säger Henrik Strand, vd på ABK. Därför är det så viktigt att sprida kunskap om hur man minskar risken för bränder och hur man ska agera om det börjar brinna.

Förhoppning att alla ska ha brandsläckare, brandfilt och hemförsäkring

Tre brandinformatörer, Ahja Abou Zur, Ayaan Ahmed och Ahmed Abou Zur, anställs i projektet som planeras pågå till årsskiftet 2017. De ska besöka föreningar, sprida informationsmaterial och delta i aktiviteter ute i bostadsområdet. Förutom att öka kunskap om brand är förhoppningen att kampanjen ska leda till att alla har brandsläckare och brandfilt hemma, och att alla har hemförsäkring.

Barnen viktiga i brandskyddsarbetet

En av delarna i kampanjen är att barnen ska bli brandsuperhjältar och känna stolthet över att ha kunskap som kan förhindra brand. På Gamlegården arrangeras aktiviteter där barnen får lära sig om brandsäkerhet och hur man släcker en brand tillsammans med Räddningstjänsten. Det har också tagits fram kylskåpsmagneter med barnanpassade illustrationer som delas ut till brandsuperhjältarna.

Tecknade bilder sprider kunskap om brand

ABK har också tagit fram ett nytt informationsmaterial om brand med lättförståeliga serieillustrationer och information på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Målet är att använda så lite text som möjligt, så att så många som möjligt kan ta till sig informationen - både vuxna och barn.
Tips på hur du skyddar dig mot brand

• Ha en brandvarnare hemma och testa den minst en gång/år.
• Håll alltid spisen under uppsikt när du lagar mat, särskilt med olja som kan börja brinna om det blir för varm.
• Om det börjar brinna på spisen, kväv elden med ett lock eller en brandfilt, eller släck med en brandsläckare. Släck aldrig en spisbrand med vatten. Elden flammar upp våldsamt och sprids snabbt.
• Ett smutsigt fläktfilter kan orsaka brand. Diska fläktfiltret en gång i månaden.
• Brinner det i din bostad, ta dig ut och stäng lägenhetsdörren. Dörren hindrar branden från att sprida sig. Lämna byggnaden och ring 112.
• Brinner det hos en granne eller i trapphuset – stanna i din lägenhet, du är säkrare där. Ring 112 och ställ dig vid ett fönster eller på balkongen och vänta tills räddningstjänsten hjälper dig ut.
• Placera din brandfilt och brandsläckare så att du lätt kommer åt dem vid brand.
• Dra ut laddaren när du laddat klart och ladda inte när du sover eller inte är i lägenheten.
• Teckna en hemförsäkring. Hemförsäkringen kan ge ersättning för dina saker vid en brand- eller vattenskada.

Slå på ljudet och se vår bioreklam om Brandsuperhjälten här

Brandskyddsfolder

Klicka på bilden för att öppna foldern i webbläsaren.

Samarbetspartners