Avtackas efter 17 år i ABK:s styrelse

Efter sjutton år som ordförande och vice ordförande för ABK:s styrelse har nu Sven-Erik Bergkvist (s) avtackats.

– Med ålderns rätt, säger han själv, och kan se tillbaka på en händelserik period då ABK utvecklats i takt med Kristianstads expansion. Sven-Erik Bergkvist efterträds av moderaternas Christer Nilsson, som varit vice ordförande i fyra år.

Christer Nilsson poängterar att samarbetet under alla åren varit gott och att den nya styrelsen kommer att fortsätta arbeta i samma anda. Bergkvist är noga med att poängtera att bolaget under hans tid i styrelsen skötts av duktiga ledare och nämner både Henrik Strand och Leif Persson som chefer med vidsyn och samarbete som ledstjärnor.

Efter sjutton år som ordförande eller vice ordförande i ABK:s styrelse lämnar Sven-Erik Bergkvist (t.h.) nu över klubban till Christer Nilsson (t.v.).

– Även rent politiskt har det funnits mycket samsyn i styrelsen, trots att vi kommer från olika politiska block, men vi har hela tiden arbetat för bolagets bästa, säger han. I sommar fyller Sven-Erik 78 år och nu menar han att det är slut med arbetet inom politiken för hans del. Istället håller han hjärnan igång bland annat med bridgespel, som han lärt sig uppskatta på senare tid när inte det politiska engagemanget längre tar all tid.