Du och dina personuppgifter är trygga hos oss

Som arbetssökande

ABK behandlar de personuppgifter som du delar med bolaget, vilket kan vara t ex CV, brev, betyg, intyg och annan information. ABK kommer att behandla de personuppgifter som antecknas vid intervjuer, lämnas av referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Du uppmanas att som arbetssökande inte lämna känsliga personuppgifter (t ex uppgift om etniskt ursprung, religion, hälsa, politiskt/fackligt engagemang etc).

I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänsten. Om du inte vill vara aktiv efter två år efter avslutad rekrytering raderas uppgifterna. Detsamma gäller om du gör en spontanansökan.

Som anställd

Som anställd hos ABK medför det att ABK behandlar dina personuppgifter. Det kan t ex vara namn, personnummer, mejladress, telefonnummer, adress, konto- och bankuppgifter, anställningsposition och närmast anhörig . ABK kommer också behandla personuppgifter i samband med löne-, utbildnings- och utvecklingssamtal. Intyg och betyg kan komma att behandlas.

Anledningen till att ABK behandlar dina personuppgifter är primärt för att fullfölja sitt avtal med dig.