ABK nominerade till nytt miljöpris

Vi nomineras på grund av vårt energieffektiviseringsarbete som bland annat lett till minskade koldioxidutsläpp med 75%, renoveringen av Österbergska gården och förra årets stora brandsäkerhetskampanj ”Brandsuperhjältar”.

Motivering

AB Kristianstadsbyggen är ett kommunalt bostadsbolag med cirka 9 000 hyresbostäder i Kristianstads kommun. Här arbetar man effektivt med att energieffektivisera bostadsbeståndet genom att fasa ut fossila bränslen i uppvärmningen som har medfört att man minskat det totala koldioxidutsläppet med mer än 75 %. Man planerar stora satsningar på solenergi framöver och har även restaurerat byggnader för att bevara och ta hand om byggnader på ett hållbart sätt. Under 2017 har man på Gamlegården genomfört ett brandförebyggande arbete genom projektet ”Brandsuperhjältarna”. Projektet har resulterat i en halvering av brandutryckningarna från Räddningstjänsten till området, vilket bidrar till stora miljövinster.

Äran och 10 000 kronor

En jury från Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och tidningen Norra Skåne utser en vinnare av ära och 10 000 kronor, som presenteras på Norra Skånes familjefest i Hässleholm den 6 juni.