Bredband

ABK:s bredbandsnät/stadsnätet har uppgraderats.

Surfa supersnabbt med 1.000 Mbit/s (1 Gbit/s)

ABK:s bredbandsnät och anslutningen till stadsnätet är nu uppgraderat. Detta innebär att man kan teckna Internet-abonnemang med hastigheter upp till 1.000 Mbit/s (1 Gbit/s).

Detta gäller för alla ABK-hushåll som har en bredbandsanslutning till Internet via stadsnätet i Kristianstad.

Mera information finns på denna sida

 

 

Komma igång med bredband från Stadsnätet

För information och beställning av bredbandstjänster - koppla in din dator i lägenhetens bredbandsuttag och starta webläsaren. För att göra detta måste din dator vara utrustad med ett nätverkskort och mellan datorns nätverksuttag och bredbandsuttaget i lägenheten använder du en nätverkskabel typ kategori 5e (upp till 10Mbit) eller 6 (upp till 1 Gbit). Därefter startar du din webläsare i datorn. Du kan då på stadsnätets portalsida (som kommer upp automatiskt) läsa om vilka leverantörer som finns i nätet och vilka tjänster de erbjuder. Du kan också beställa där och bli inkopplad på tjänsten. Inkopplingen av tjänsten kan ta olika lång tid beroende på vilken tjänst du beställer.

OBS Kontrollera att din webläsare har rätt inställningar. Under kommandot Verktyg - Alternativ och fliken Anslutning skall inställningen vara att uppringning skall bara ske om nätverksanslutning inte finns eller ring aldrig. Många som använder modem har inställningen Ring alltid och om detta är markerat så får ni ingen kontakt med nätet.

Alla framtida kontakter avseende tjänster och funktioner i bredbandsnätet skall ske med din tjänsteleverantör. ABK har inget ansvar för driften och de tjänster som levereras i nätet. Detta fungerar med andra ord på samma sätt som telefoni och förhållandet till TeliaSonera eller annan telefonileverantör. 

Om du får problem - så felanmäler du

All felanmälan skall ske till den tjänsteleverantör som du har avtal med. Denne undersöker sedan problemet och åtgärdar det. Om tjänsteleverantören mot förmodan inte kan åtgärda felet själv så vänder de sig till kommunikationsoperatören som sköter driften av nätet. När felet är åtgärdat skall du få rapport om detta.

Du skall aldrig felanmäla ett problem med din(a) bredbandstjänst(er) till ABK eftersom vi inte har möjlighet att felsöka eller administrera bredbandsnätet. All övervakning och administration av bredbandsnätet sker av en kommunikationsoperatör tillsammans med tjänsteleverantörerna. ABK har ingen insyn eller möjlighet till att vidta åtgärder som påverkar driften i sin helhet eller för någon individuell hyresgäst. Om datauttaget är trasigt kan du felanmäla det till vår ordinarie felanmälan på vardagar kl 8.00 - 16.00.

Om du har problem med inloggning i stadsnätets portal eller annat problem med portalen skall du vända dig till stadsnätet (C4 Energi). ABK kan inte utföra några felkorrigerande åtgärder på stadsnätsportalen.

Innan du felanmäler bör du utföra några olika kontroller på din utrustning:

  • Kontrollera noga att din nätverkssladd är hel och funktionsduglig. Detta är det vanligaste problemet då du inte får kontakt med Internet.
  • Ett annat vanligt fel är att konfigurationen av nätverksinställningarna i datorns operativsystem är felaktiga. Kontrollera att dessa är rätt inställda och att det inte finns några felmeddelanden.
  • Har du någon annan utrustning, såsom router eller switch, mellan din dator och datoruttaget så prova att koppla bort sådan utrustning och kontrollera att det fungerar när datorn är direktansluten till datauttaget.
  • Det finns oftast en liten lampa som sitter bredvid nätverksuttaget på datorn. Denna lampa lyser grönt om nätverkskortet i datorn har kontakt med den dataväxel som finns i huset. Lyser lampan inte grönt eller blinkar/lyser i annan färg så är det problem med datorkommunikationen. Detta kan bero både på problem i din dator, router/switch eller på datorväxeln. Kontrollera därför din dator direktansluten till datauttaget först innan felanmälan.

Kan du inte själv kontrollera din dator och/eller ev annan utrustning inklusive nätverkskabel så be någon kunnig vän/granne/datortekniker att hjälpa dig.

Om du felanmäler och detta resulterar i att en tekniker skickas ut för att felsöka i datorn och ev annan utrustning i din lägenhet och det sedan visar sig vara fel på din utrustning så kan du bli debiterad en besöksavgift,  800-1.000 kr eller mera för besöket.

Bredband via Stadsnätet

Vilka tjänsteleverantörer du kan välja på, priser och all annan information om bredband hittar du på Stadsnätets webbplats

Bredband på annat sätt

Om man vill ha bredband på annat sätt än via Stadsnätet eller om lägenheten inte har bredbandsanslutning till Stadsnätet så finns oftast möjligheten till bredband via telefonjacket (ADSL eller xDSL) eller via mobilt bredband.

För att finna ut vilka alternativ som då finns så rekommenderar vi att ni gör sökningar på nätet exempelvis via Google alternativt kontaktar tänkbara leverantörer.

Oftast finns åtminstone möjlighet till olika DSL-anslutningar via telejacket hos TeliaSonera. Andra tänkbara leverantörer kan vara Bredband i Kristianstad, Tele2 m.fl. 

För mobilt bredband så rekommenderar vi att ni frågar er nuvarande leverantör av mobilabonnemang vad de kan erbjuda.

Oavsett vad ni väljer så tänk på att så kallade kombinationsabonnemang kan bli ett billigare alternativ än att ha flera leverantörer eller abonnemangsformer.