Broschyrer

Bostäder för alla

Allt om hur man ställer sig i bostadskön och om hur man söker bostad hos ABK, inkluderande uthyrningsregler. Förteckning över alla ABK:s bostäder, seniorbostäder och studentbostäder, med uppgifter om lägenhetsstorlekar och antal per fastighet.

Viktigt att veta för dig som flyttar

Den här foldern får du i samband med din uppsägning, med allt du behöver veta inför avflyttning

Din bostad är besiktigad

Denna folder får du i samband med avflyttningsbesiktningen, med mer utförlig information om städbesiktning och med instruktioner för hur du ska slutstäda din lägenhet.

För att läsa trycksakerna behöver du Acrobat Reader installerad på din dator. Har du en äldre version av Acrobat Reader kan du behöva uppdatera din läsare. Här finns en länk för att hämta och installera Acrobat Reader.