Att hyra lokal

Lokaler

Innan du kontaktar ABK är det bra att fundera över vilken typ av lokal din verksamhet önskar, storlek på lokalen samt eventuell geografisk placering. Det är även bra att fundera på vilken hyresnivå som känns rimlig. Allt för att vi ska kunna ge dig en bra service och matcha rätt lokal utifrån dina önskemål.

Att hyra lokal

Om man som företag ska kunna hyra lokal hos ABK måste man i de flesta fall vara ett registrerat bolag med registrering för f-skatt och moms.

Betalningssäkerhet

Vid tecknande av ett kontrakt på en lokal, hos ABK, krävs det någon form av betalningssäkerhet.

Hyra

Hyran betalas i förskott. Första hyran ska vara betald innan tillträdesdagen.

Offert

Vår ambition är att lämna en så heltäckande, skriftlig och tidsbestämd offert, som möjligt med de poster som är aktuella för lokalen. Offerterna är oftast tydligt uppdelade med kallhyra samt eventuellt tillkommande poster i form av värme, vatten, ventilation, sopor, fastighetsskatt eller någon form av lokalanpassning.      

 

 

Kontakta oss

Fler frågor om att hyra lokal hos oss? Vem du ska kontakta hittar du här.

Bra länkar till dig som nyss startat företag hittar du här.