Trygghetsbostäder

Trygghetsbostäder är bostäder med ökad tillgänglighet, tillgång till gemensamhetsutrymme och där hyresgästen i första hand är 70 år eller äldre.

Trygghetsbostäder är bostäder med ökad tillgänglighet, tillgång till gemensamhetsutrymme och där hyresgästen i första hand är 70 år eller äldre. ABK har idag 32 trygghetsbostäder, i kvarteret Flaket i Åhus, som färdigställdes våren 2013.

Ytterligare 30 trygghetsbostäder kommer att tillkomma i kv Riksens Ständer i centrala Kristianstad, dessa omvandlas när nuvarande hyresgäst säger upp kontraktet. 

Trygghetsboendena förmedlas via ABK:s ordiniarie kö med undantag för demsom ställde sig i kommunens kö innan november 2013, vilket förmedlas via Kristianstads kommun och gäller de redan befintliga fastigheterna med trygghetsboende.

 

Våra Trygghetsbostäder

Här är en lista på alla våra trygghetsbostäder:

Särlagatan 23 i Tollarp

- 12 st, 1 rum och kök (56 kvm) 

 

Grönängsvägen 2 A-H i Fjälkinge

- 6 st, 2 rum och kök (62 kvm)

- 2 st, 3 rum och kök (76 kvm)

 

Friesiska vägen 4 A-H i Vä

- 7 st, 2 rum och kök (62 kvm)

- 1 st, 3 rum och kök (76 kvm)

 

Sommaro, Ö Boulevarden 1 A-F i Kristianstad

- 2 st, 1 rum och kök (46 kvm) 

- 53 st, 2 rum och kök (62 kvm) 

- 9 st, 3 rum och kök (76 kvm)

 

Allögården,Kockumsgatan 5 A-B

- 24 st, 1 rum och kök (43-48 kvm)

- 16 st, 2 rum och kök (53-65 kvm)

- 3 st, 3 rum och kök (79 kvm)

 

Kv. Flaket, Järnvägsgatan 4 L-N i Åhus

- 22 st, 2 rum och kök (67 kvm)

- 10 st, 3 rum och kök (76 kvm) 

 

Riksens Ständer, Vendesgatan 1 A-D, 3 A-B, 5 A-B, 7, 9 A-C

- 20 st, 2 rum och kök

- 10 st, 3 rum och kök

 

Vissa av dessa adresser tilldelas än så länge av kommunen. För mer information kontakta BoButiken (vxl) 044-780 32 00