Du och dina personuppgifter är trygga hos oss

Nedan finner du information om hur ABK behandlar dina personuppgifter när du är hyresgäst hos bolaget.

Vid erbjudande om bostad

När du erbjuds en bostad hos ABK behöver bolaget behandla vissa av dina personuppgifter. De personuppgifter som blir aktuella är t ex uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. ABK kommer därför att göra en kreditupplysning och inhämta uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten. Dessutom kommer vi inhämta intyg från anställningar och uppgifter från referenspersoner.

Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

Under hyresförhållandet

När du får ett hyresavtal hos ABK kommer bolaget att behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Det innebär att ABK kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna t ex skicka ut hyresavier, registrera inbetalningar av hyra, läsa av förbrukning av el, vatten och värme eller när vi skickar ut information. Dessutom kommer vi att behandla dina personuppgifter i samband med hyresförhandlingar. Vidare kommer ABK behöva behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla och marknadsföra bolagets och andra företags tjänster.

Om det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk kommer ABK också att behandla dina personuppgifter. Det kan t ex ske om det förekommer störningar eller uppstår skador i lägenheten. Även vid försenade eller uteblivna hyresbetalningar kommer vi behandla dina personuppgifter.

ABK kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter, t ex om något skall repareras i din lägenhet. ABK kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Övrigt

Om du har skyddade personuppgifter kommer ABK att hantera dina uppgifter enligt bolagets rutiner för sådana.