ABK underlättar när C4 Teknik utför markarbete

För att underlätta tillgängligheten kring Västra Storgatan kommer ABK att öppna upp Galleria Generalen tidigare om morgnarna.

Från och med den 1 februari kommer ABK öppna upp passagen genom Galleria Generalen redan kl. 07:00 på vardagar och kl. 08:00 på helgerna. Detta görs för att underlätta tillgängligheten i samband med det markarbete som idag utförs av C4 Teknik kring Västra Storgatan.