Nu är Folktandvården på plats i centrum


– Vi kommer att ha alla möjligheter här, från före­byggande arbete bland barn till rena operationer och implantat, berättar klinikchefen Mats Arvidsson.

Han ser den stora fördelen i att allting blir samlat, och centralt placerat. Ett 80-tal personer jobbar i de nya fräscha lokalerna, där träpanelen i inredningen vid en­tré och väntrum går i varm ljusgrå gran.

– Man ska känna igen sig hos oss, säger Mats Arvidsson,

Hela kliniken är nyutrustad. Den gamla utrustningen som fanns på Tandvårdshuset i Björket kom­mer delvis att flyttas ut till andra enheter inom tandvården hos Region Skåne, eller magasineras för framtida behov.

En del är helt nytt, även innovationsmässigt. Som den apparat som tar om hand lustgas i sam­band med att detta ges patienter. Tillsammans med en tillverkare har man utvecklat en modell som är både effektivare och lättare att hantera för personalen.

Med ingång från Östra Vallgatan finns Tandborsten, som är en avdelning som ska jobba enbart förebyggande bland barn. På samma våning, och ingång från smalgatan ligger akutkliniken.

– Vi har 17 000 akutärenden varje år, berättar Mats Arvidsson.

Byggmässigt har det varit ett annorlunda bygge att göra om tidigare kontorslokaler till mer än 36 mottagningsrum, som ska ha vatten och avlopp och elektricitet till alla tandläkarnas olika instru­ment. Det lokalt baserade byggföretaget Thage har haft totalentreprenad på bygget.

 

 Klinikchefen Mats Arvidsson låter Thages
arbetsledare Erik Arvidsson prova en av
klinikens nya stolar.