Nöjda hyresgäster

Sedan 2010 genomför ABK varje år en enkätundersökning bland nyinflyttade hyresgäster. Redan 2010 var hyresgästerna mycket nöjda, och med åren har resultatet fortsatt uppåt. I årets undersökning får ABK bästa betyget hittills.

ABK genomför enkätundersökningen för att få reda på de nya hyresgästernas uppfattning om bemötande och information i samband med inflyttning.

- Jag är jättestolt över att våra nya hyresgäster är så nöjda med hur vi skött oss, säger ABK:s vd Henrik Strand. Men det viktigaste för oss är att vi genom enkäten kan få reda på vad vi behöver bli ännu bättre på.

Hela inflyttningsprocessen betygsätts

Undersökningen tar upp allt som har med inflyttningsprocessen att göra, bland annat information om den lediga bostaden, bemötande och information vid kontraktskrivning, bostadens skick och hur man uppfattat rundvisningen i fastigheten i samband med inflyttning.

Enkäten genomförs och sammanställs av det oberoende kundundersökningsföretaget Tyréns.

- ABK får i sin årliga inflyttningsundersökning ett strålande betyg av sina hyresgäster, säger Måns Andersson, analytiker på Tyréns. NKI-betyget hamnar i år på 77 jämfört med förra årets betyg på 75. Det är inte lätt att höja sig när man redan ligger på så starka betyg, men ABK bevisar att det inte alls är omöjligt.

 

 

ABK:s nyinflyttandeenkät 2012-2013

  • 2013   77
  • 2012   75
  • 2012   74
  • 2011   72
  • 2010   72

Undersökningen mäts i en skala på 0-100, där värden mellan 0 och 40 är mycket svagt, cirka 40 till 60 är svagt, 60-70 är medelbra till bra, 70-80 är starka värden och värden över 80 är excellent.

I undersökningen 2013 fick alla 823 hyresgäster som flyttat in oktober 2012 - mars 2013 möjlighet att ge sina synpunkter. Svarsfrekvensen blev 51%, vilket räknas som bra för den här typen av undersökning.


Tidigare undersökningar:

ABK:s hyresgäster har under hösten 2011 fått svara på en oberoende undersökning om hur nöjda de är med boendet och hyresvärden. Trots ett något lägre betyg än när undersökningen gjordes senast ligger ABK fortsatt i topp bland landets kommunala bostadsbolag!

Resultaten redovisas i form av ett index på en skala mellan 0-100 där 60 är bra och 70 är mycket bra. ABK fick 73 i NBI (vad man tycker om boendet som helhet) och 73 i Värdindex (vad man tycker om ABK som hyresvärd).

När mätningen gjordes förra gången, 2009, fick ABK 75 poäng i Värdindex, vilket var det högsta betyg något bostadsföretag fått. I årets undersökning minskade värdindex något, men eftersom övriga bostadsföretag också fått något sämre betyg i undersökningen ligger ABK fortfarande i topp i landet.

Nöjda med bemötande

De flesta tycker att ABK lyssnar på och bryr sig om hyresgästen, och anstränger sig för att ta reda på dennes åsikter. Många tycker också att man får mycket för hyran. Ett gott betyg är också att många rekommenderar en bekant att flytta till en bostad inom ABK. Där har bland annat Gamlegården fått ökade poäng.

Jubileumsåret 2010 skapade många kontaktytor mellan hyresgästerna, vilket kan vara orsak till att fler upplevde bättre granngemenskap i undersökningen.

Fler hyresgäster upplever bättre grannkontakt

- Det kan bero på förra jubileumsåret, där många fick mötas på fest och gemensamma aktiviteter, säger Måns Andersson på Tyréns som genomfört undersökningen. Det höjde säkert samhörighetskänslan.

En grupp som står ut i undersökningen är studenterna. De har blivit betydligt mer positiva till bemötande och servicenivå.

- Det kan bero på den ökade digitaliseringen av tjänster, att man lättare kan utföra dem på nätet, säger Måns Andersson. Det tilltalar den unga generationen.

Mindre nöjda med kontaktmöjligheter

Andelen som störs av grannar har ökat något, liksom att något fler boende upplever att det är svårt att få kontakt med sin fastighetsskötare.

- Största delen av samtalen som de fick tidigare var felanmälningar, säger Jonas Rosenberg, informationsansvarig på ABK. När vi lanserade en central felanmälan minskades fastighetsskötarnas telefontid till en timme, så att de skulle få mer tid att exempelvis genomföra reparationer åt hyresgäster. Jag tror att en del boende inte ännu vant sig vid det nya arbetssättet.

"Vi vill bli ännu bättre"

- Det är klart att vi är glada över att våra hyresgäster är nöjda, säger vd Henrik Strand. Att få så här bra betyg är en klapp på axeln till vår personal som gör ett fantastiskt jobb för våra boende. Nu är det viktigt att vi analyserar resultaten i detalj och ser hur vi kan förbättra det som hyresgästerna är mindre nöjda med. Att vi ligger i topp ska bara vara ytterligare en morot att bli en ännu bättre hyresvärd!

NBI-undersökningen 2011

Den oberoende NöjdBoendeIndex-undersökningen (NBI) genomfördes av Tyréns under hösten, och alla hyresgäster fick enkäten hemskickad.

67,5% svarade, vilket är en mycket bra svarsfrekvens.

ABK fick i underökningen 73 (74) poäng på NBI och 73 (75) poäng på Värdindex (2009 års siffror inom parantes).

Värdindex handlar om kundvård, inflytande och annat som direkt rör företaget, medan NBI-betyget berör boendet som helhet, alltså även av faktorer ABK inte kan ensamma påverka, som kommunikationer, skadegörelse och trygghet.

Resultaten

2011
NBI 73 Värdindex 73

2009
NBI 74 Värdindex 75

2006
NBI 73 Värdindex 72