Vision - Centralt vattennära

ABK var tidigt ute och argumenterade för vattennära boende i Kristianstad - att stadens tydliga koppling till Vattenriket borde vara en motor för att skapa inbjudande boendemiljöer i samklang med naturen. Det som diskuterats tidigare var en omvandling av Långebro till ett modernt vattennära bostadsområde, bara ett stenkast från centrum. De visionerna finns fortfarande med i den nya bostadsförsörjningsplanen.

– Vi blickar gärna över ån från Finlandshusen, där borde förändringen av Långebro börja, säger ABK:s vd Henrik Strand. Här är vi en av flera intressenter som vill vara med och utveckla området. Det är en utmaning vad gäller den fuktiga marken, och även närheten till det miljöskyddade naturaområdet. Men Helge ås stränder har ett rejält attraktionsvärde för nya bostäder.

Men vattennära boende kan vara så mycket mer. Det vattennära boende finns redan i Finlandshusen, och på stark väg är de tre Nya Finlandshusen med suveränt läge nära parken, vattnet och centrum. Fortsätter man norrut längs Helge å skulle man kunna tänka sig bostäder vid Kanalhuset för att även där utnyttja närheten till ån. I planerna finns även en idé om byggnation precis vid Vattentornet.

– Här kan vi planera för att staden förskjuts norrut, i och med flytten av resecentrum kan detta bli ett läge med helt annan status än idag. Och även här skulle man kunna prata om vattennära boende, ett sådant hus skulle ju hamna precis intill kanalen.

 


  • Visa full storlek
  • Visa full storlek