Sponsring

Näsby IF är en av drygt 50 föreningar och verksamheter som ABK sponsrar
Näsby IF är en av drygt 50 föreningar och verksamheter som ABK sponsrar

 

Varje år sponsrar ABK 40-50 föreningar och verksamheter i Kristianstads kommun. Sponsringen sker i första hand till idrottsklubbar, ideella föreningar och övriga föreningar som vänder sig till boende hos ABK.

Vi ser sponsringen som en möjlighet att stötta verksamheter som kan göra fritiden roligare och mer hälsosam och därigenom bidra till ökad trivsel för våra hyresgäster. 

Frågor om sponsring?

Kontakta Jonas Rosenberg, kommunikationschef på ABK, på 044-780 32 75 eller jonas.rosenberg(at)abk.se.