Vision - Östermalms park

Gert Wingårdh visar upp ett av förslagen i ABK: arkitekttävlan för Östermalms park

 

Sedan flera år har ABK haft planer på att omvandla gamla sjukhusområdet mitt i Kristianstad till ett levande och modernt bostadsområde med sammanlagt cirka 400 lägenheter. Under hösten har ABK utlyst en arkitekttävlan för Östermalms Park och den 11 december presenterade arkitekterna sina förslag för en jury bestående av representanter från ABK, stadsarkitekt Roger Jönsson samt Gert Wingårdh, en av Sveriges mest renommerade arkitekter.

– Vi är glada över att kunna ta ytterligare ett steg mot att förverkliga det nya bostadsområdet i Östermalms Park, säger ABK:s vd Henrik Strand. Det är också roligt att både Gert Wingårdh med sin långa erfarenhet och kompetens, och Roger Jönsson som är en viktig part i Kristianstads stadsutveckling, ställer upp och bistår oss i att hitta den bästa gestaltningen för området.

Arkitekttävlan genom parallella uppdrag

ABK har bjudit in sina tre ramavtalsarkitekter som på parallellt uppdrag i dialogkonkurrens ska ta fram förslag på ny utformning av Östermalms Park med utgångspunkt från ABK:s och Kristianstads kommuns önskemål och krav om antal lägenheter, parkmiljö, parkeringslösningar, bevarandevärden i kulturmiljön samt gestaltning och utformning av nya byggnader. 

Jury och bedömningsgrunder

Juryn består av ABK:s bygg- och inköpschef Karl-Henrik Persson, ABK:s projektledare Patrik Jogby, Kristianstads kommuns stadsarkitekt Roger Jönsson, samt Gert Wingårdh. Gert Wingårdhs roll i juryn är som extern expert komma med värdefull input och synpunkter baserat på sin tidigare erfarenhet från större projekt.

Juryn kommer att bedöma förslagen bland annat utifrån arkitektonisk gestaltning, helhetsgrepp för området ur ett långsiktigt perspektiv, ekonomi samt kulturmiljö.

Tre förslag

Östermalms park ska byggas på det gamla sjukhusområdet och bestå av cirka 400 bostäder. Tre tänkbara förslag har således presenterats. Gert Wingårdh kommenterade dem med ord som ”kommer att ge väldigt fina ljusförhållanden”, ”ett väldigt nyktert och realistiskt förslag” och ”största förtjänsten är att det bevarar stadens skala” under presskonferensen som hölls i december. – Jag har inte tagit ställning till något förslag, det är tre väldigt olika förslag. I åtminstone två av förslagen finns förtjänster som sticker ut, säger han.

 


Juryn bestående av Patrik Jogby, byggprojektledare ABK, stadsarkitekt Roger Jönsson, Gert Wingårdh, en av Sveriges mest renommerade arkitekter och Karl-Henrik Persson, bygg- och inköpschef.

 

Tidsplan

Om två år tror de att spaden kan sättas i marken, först ska en ny detaljplan antas, därefter kommer projektet sträcka sig över en tioårsperiod. Vi ser en etappuppdelning på fyra– fem etapper kanske, säger Patrik Jogby, byggprojektledare, ABK. Vinnaren av de tre förslagen som presenteras kommer att offentliggöras i samband med ABK:s styrelsemöte i januari, men det är inte säkert att det blir något av de tre som presenterats. – Vi vill plocka det bästa ur dem, säger Gert Wingårdh.