Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Min sambo ska flytta och han står på kontraktet, går det att överlåta kontraktet på mig?

 • Det kan finnas möjlighet till överlåtelse, både om du står på kontraktet och om du inte gör det, under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda. För mer detaljer, kontakta Kundcenter via e-post kundcenter@abk.se eller telefon 044-780 32 00 (växel).

 • Jag har kallt i min bostad, vad gör jag?

 • ABK:s standard är att det i våra bostäder ska vara 20-21 grader på dagen och 18-19 grader på natten (mäts minst en meter in från yttervägg samt minst en meter från golvet). Har du kallare än så flera dagar i sträck kontaktar du felanmälan.

  Är radiatorerna i bostaden kalla behöver det inte innebära att de inte fungerar, utan beror troligen på att temperaturen är rätt i bostaden.

   

 • När får man en fri hyra för att man bott länge i samma lägenhet?

 • Det är ABK:s styrelse som varje år beslutar om och på vilket sätt trogna hyresgäster skall premieras. Det sker vanligtvis genom att jubilarerna bjuds på en månadshyra samt bjuds in till en jubileumsfest i februari året efter man jubilerat. Månadshyran betalas vanligtvis ut månaden efter man har bott i 10 år.

  Som jubilar räknas de hyresgäster som haft eget avtal med ABK på samma lägenhet i tio år och som därefter bor kvar i lägenheten vid utdelningstillfället.

  Det betyder att de hyresgäster som först bott i andra hand och sen tagit över avtalet själv kan tillgodoräkna sig tiden från det datum som det egna avtalet skrevs. De hyresgäster som bor i fastigheter som köpts av ABK kan tillgodoräkna sig tiden som de haft avtal med ABK.

 • Vad ingår i grundutbudet för TV och vad kostar det?

 • Basutbudet för TV ingår alltid i hyran. Vad som ingår i utbudet kan variera och framgår av respektive fastighets kanalplan. Det kan finnas möjlighet att själv komplettera med ett större utbud. Detta avtalas då med TV-leverantören och betalas av hyresgästen.

 • Är det OK med vilka husdjur som helst i lägenheten?

 • Det finns speciella regler om husdjur i de flesta studentbostäder. I korridorsboende är husdjur till exempel inte alls tillåtna. I övriga studentboende får husdjur inte vistas i gemensamma utrymmen.

   

  I övrigt har ABK inga direkta regler gällande husdjur i lägenhet. Däremot kan den allmänna regeln att "sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten" tillämpas även på husdjur. Orsakar djuret olägenheter i fastigheten, (dålig lukt eller dylikt) riskerar en hyresgäst att bli av med lägenheten. Vidare finns en lag som säger att husdjur ska hållas under sådan uppsyn att de "med hänsyn till sin natur" inte orsakar skador eller olägenhet.

 • Vad kostar det att glasa in balkongen?

 • Kontakta Kundcenter för att få aktuell prisuppgift och om det är möjligt för just din balkong.

 • Kan jag lägga till min sambo på hyreskontraktet?

 • Nej. Vi lägger inte till nya personer på befintliga kontrakt.

 • Är det tillåtet att ha inneboende?

 • Du får bo tillsammans med vem du vill i lägenheten. Du får också ha inneboende i lägenheten utan att be om lov om du själv bor där. Du kan inte överlåta hyresrätten till en inneboende utan tillstånd.

  Undantag gäller för studentrum där det inte är tillåtet med stadigvarande inneboende.

 • Får man förvara sin barnvagn eller cykel i trapphuset utanför lägenhetsdörren?

 • Enligt lagen om skydd mot olyckor får ingenting förvaras i trapphus / loftgång. Utplacerade saker som exempelvis cyklar, barnvagnar, skor, dörrmattor, möbler och soppåsar kan försvåra eller förhindra en utrymning om det börjar brinna. Följs inte detta skickar vi ut störningsbrev, vilket i förlängningen kan leda till uppsägning.

  Enda undantaget gäller rollatorer där det i vissa fastigheter är tillåtet att förvara rollator i trapphuset (endast i entréplan). Hör med fastighetsansvarig om vad som gäller i din fastighet.

 • När sätts värmen på i lägenheten?

 • Utetemperaturen avgör när värmeanläggningen är igång. Under dagtid slås värmen på om utetemperaturen är kallare än ca 15°C och nattetid om utetemperaturen är kallare än ca 10°C.

 • Jag har en kakelugn i min lägenhet, får jag elda i den?

 • Nej, har du en kakelugn eller eldstad i din lägenhet är det eldningsförbud i dem på grund av brandsäkerhet.

 • Kan man få elektroniskt lås installerat i fastigheten?

 • Vi är positiva till alla förbättringar av trygghet och säkerhet. Installation av elektroniska lås och porttelefoner sker i flera av våra fastigheter. För att kunna genomföra denna åtgärd som kostar en hel del pengar krävs att minst 50% av hyresgästerna i fastigheten godkänner det. Kontakta Kundcenter om du vill veta mer.

 • Får man ha akvarium i sin lägenhet?

 • Vill du ha ett akvarium i din lägenhet är det inget som ABK lägger sig i. Tänk bara på att om du är oaktsam med detta och en vattenskada inträffar kan du få betala stora summor för sanering och reparationer.

 • Hur kan man fräscha upp sin lägenhet?

 • En gång om året  skickar ABK ut erbjudande om renovering av golv, väggar och tak till sina hyresgäster via Mina sidor. Utöver det kan du göra vissa tillval till din lägenhet. Du kan även själv exempelvis måla om i din lägenhet, men tänk då på  att det ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Kontakta Kundcenter om du vill veta mer.

 • Får man grilla på balkongen?

 • Om du vill grilla på balkongen är det el-grill som gäller. Aldrig öppen eld. Du måste också visa stor hänsyn så att det inte ryker in hos grannarna.

 • Vad menas med HLU?

 • ABK använder sig av HLU, Hyresgäststyrt LägenhetsUnderhåll. Det innebär att du har möjlighet att påverka utseendet på din bostad. Exempelvis får du själv välja färg ur vårt sortiment när det är dags för ommålning i din lägenhet.

  En del underhåll sker när något är utslitet. Detta gäller exempelvis vitvaror. Annat underhåll följer intervaller, exempelvis kan du få ommålat i din lägenhet var 13 år och nytt golv (gäller ej badrum) var 20 år.

  Du kan också mot en avgift få underhåll utfört tidigare än planerat. Då betalar du för den återstående tiden av intervallet.

  Du kan själv fixa till din bostad, exemeplvis måla om väggarna. Tänk på att det blir fackmannamässigt gjort, annars kan du få betala för att återställa om du flyttar.

  Beställa underhåll

  En gång om året kommer du att få ett erbjudande om underhåll. På Mina sidor kan du se när och vilket underhåll som utförts i lägenheten. Det visar också när nästa underhållsåtgärd är planerad och i vilket utrymme åtgärden kan utföras. Det är endast under några veckor på hösten som du kan beställa underhåll och även eventuellt tillval.

  Avstå och få rabatt

  Du kan även välja att avstå från det planerade underhållet i din lägenhet. Då får du HLU-rabatt, så länge du avstår renovering samt bor kvar i din lägenhet. Rabatten dras automatiskt på aprilhyran, med start ett helt kalenderår efter inflyttning.

  Duschdraperi, duschlister och persienner tillhör inte bostaden och omfattas inte av underhåll. Behöver dessa bytas ut står du som hyresgäst för kostnaderna.

  Kundcenter hjälper dig om du har frågor om underhåll.

 • Är det möjligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand?

 • ABK följer hyreslagen när det gäller uthyrning i andra hand. Det innebär att någon annan under begränsad tid kan hyra din lägenhet, om något av följande gäller.

  -Du ska arbeta eller studera på annan ort.

  -Du ska göra en långresa.

  -Du ska prova att bo ihop med någon i hans eller hennes lägenhet.

  -Du ska vistas en längre tid på sjukhus.

  Du måste ha ABKs samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Den som utan lov upplåter sin hyreslägenhet riskerar att förlora den. Den som bor i andra hand har inte automatiskt rätt att överta ditt förstahandskontrakt. Även när du inte själv bor i lägenheten har du ansvar för att hyran betalas i tid. Andrahandsuthyrning är bara möjlig under begränsad tid.

 • Kan man se på ABKs hemsida om det finns några lediga bilgarage i mitt område?

 • Ja

 • Vad innebär det att man tar över städansvaret om man flyttar in tidigare?

 • Flyttar du in enligt hyreslagen, har du tillträde till lägenheten klockan 14.00 första vardagen i månaden. Då kan du också ställa krav på ABK att lägenheten ska vara städad. Har avflyttande hyresgäst missat detta måste du anmäla detta omedelbart (inom 24 timmar). Vi ser till att det blir gjort och vi kan i efterhand debitera avflyttande för detta.

  Gör du en annan överenskommelse och flyttar in vid annan tidpunkt övertar du själv ansvaret för att lägenheten ska lämnas städad. Skulle avflyttande hyresgäst då ha missat i städningen får du själv åtgärda detta.

 • Får man måla hur man vill i sin lägenhet?

 • Rent allmänt är det så att man får lov att själv måla om eller tapetsera om i sin lägenhet. Det får inte göras i extrema färger och man måste se till att det blir fackmannamässigt utfört. Om inte, kan man bli skyldig att återställa eller bekosta återställandet. 

  Kontakta Kundcenter om du vill veta mer.