Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Jag behöver en bostad omgående, hur gör jag?

 • Om du behöver bostad omgående är det bra om du bevakar bostäder som publiceras som BoDirekt. Du anmäler ditt intresse under tiden som bostaden är publicerad. Därefter väljer ABK:s marknadssystem slumpvis ut en turordningslista bland de som visat intresse för aktuell BoDirekt-bostad, oavsett vilka köpoäng man har. Sedan följs turordningen om erbjudande till visning och eventuellt kontrakt, under förutsättning att man uppfyller våra grundkrav.

  För övriga bostäder är det köpoängen som avgör.

 • Hur svarar jag på erbjudande?

 • Svar på erbjudande lämnas på Mina sidor eller under kontorstid till Kundcenter via e-post kundcenter@abk.se, telefon 044-780 32 00 (vxl) eller besök på Östra Boulevarden 38.

 • Hur gör jag för att uppdatera min registrering?

 • Du måste uppdatera din registrering i kön en gång per kalenderår, annars stryks du ur kön och du förlorar dina poäng. Oavsett när under året du uppdaterar dig, behöver du senast uppdatera dig igen 31 december året efter.

   

  Uppdatera gör du genom att antingen...

  .... logga in på Mina Sidor. Behöver du hjälp att uppdatera dig. kontakta Kundcenter på 044-780 32 00 (vxl).

  eller

  ... gå in på Sök bostad-appen i din smartphone eller på din surfplatta.

  Tänk på att om du kontaktar Kundcenter i frågor om lediga bostäder eller i andra ärende innebär det inte att du uppdaterar din registrering.

 • Vad innebär tjänsten prenumerera?

 • För dig som har e-post erbjuder vi en möjlighet att få besked om när en bostad som uppfyller dina önskemål blir ledig.

 • Varför blir man spärrad?

 • Det kan finnas många olika orsaker. Du kan t.ex bli spärrad om du har skulder till ABK eller om du har lämnat ofullständiga uppgifter i din registrering.

  Kontakta Kundcenter via e-post, telefon till 044-780 32 00 (vxl) eller besök på Östra Boulevarden 38 för information om vad som gäller i ditt fall.

 • Finns det en speciell kö för hyresgäster hos ABK?

 • Nej. Alla sökande hanteras lika. En registreringsdag = En poäng.

  Läs mer om våra köregler.

 • Kan jag tacka nej till visning?

 • Ja, men om du inte svarar alls så kan du bli spärrad från att söka bostäder under sex månader.

 • Kan jag bli inbjuden till flera bostadsvisningar samtidigt?

 • Ja.

 • Hur många bjuds in till visning av en bostad?

 • Vanligast är fem sökande, men det kan variera.

 • Hur väljer ABK ut den som får bostaden?

 • Vi gör inget eget urval utan den sökande som har flest köpoäng och som uppfyller grundkraven i vår uthyrningspolicy får den aktuella bostaden.

 • Vad innebär BoDirekt?

 • BoDirekt-symbolen framför lediga bostäder betyder att de är lediga för omgående inflyttning. Här gäller inte köpoäng utanABK:s marknadssystem väljer slumpvis ut en turordningslista bland de som visat intresse för aktuell BoDirekt-bostad.

  Söker du en bostad som är märkt "BoDirekt" måste du vara beredd att teckna kontrakt direkt. Bor du redan hos ABK kan det innebära att du under en tid får dubbelt boende med två olika bostäders hyror samtidigt.

  Motsvarande gäller för bilplatser, för objekt som är märkta P-Direkt.

  När du skriver kontrakt på en BoDirektbostad eller en P-Direktplats har du förbrukat dina poäng och du stryks ur respektive kö.

 • Blir jag automatiskt erbjuden lediga bostäder?

 • Nej, du blir aldrig erbjuden en bostad som du inte själv sökt. Du måste själv bevaka utbudet av våra lediga bostäder och själv söka de bostäder som motsvarar dina önskemål.

 • Varför får jag aldrig något erbjudande om visning?

 • När ansökningstiden gått ut tillhör du inte de fem sökande som har högst poäng.

 • Jag har sökt länge utan att få någon bostad, vad gör jag för fel?

 • På dagens bostadsmarknad är efterfrågan större än utbudet av lediga bostäder. Det innebär att vi tyvärr inte omgående kan hjälpa alla sökande med ny bostad. Till de mest attraktiva områdena eller fastigheterna kan det i dagsläget ta lång tid innan ett erbjudande kommer eftersom vi har ett stort antal sökande till våra lediga bostäder.

 • Hur många står före mig i kön?

 • Det varierar och beror på vilka andra som söker den aktuella bostaden. Man kan säga att de som står före dig i kön är de som sökt samma bostad som du och som har högre köpoäng. När du söker en BoDirektbostad är det marknadssystemet som slumpvis väljer ut en turordningslista av de som sökt den aktuella bostaden.

 • Gör ni någon lämplighetsbedömning av mig som person för en specifik bostad

 • Du avgör själv var du vill bo och vilken bostad som stämmer med dina behov. Vi har ingen synpunkt på detta under förutsättning att du uppfyller kraven i vår uthyrningspolicy.

 • Varför har vissa bostäder kort tid kvar till inflyttning?

 • Bostaden kan ha varit under renovering, har förkortad uppsägningstid pga exempelvis dödsfall eller av annan anledning har kort tid kvar till inflyttning.

 • Kan jag söka alla bostäder?

 • Ja, med undantag för studentbostäder som bara är för studerande.

   

  Vi har också tre typer av kategoriboende där vissa grupper har företräde:

  Trygghetsbostäder är i första hand avseda för personer över 70 år.

  Seniorbostäder är i första hand avseda för personer över 60 år.

  Ungdomsbostäder är i första hand avseda för personer under 30 år

   

 • Hur många bostäder eller bilplatser kan jag söka?

 • Hur många som helst. Du kan dock bara söka fem bostäder och fem bilplatser samtidigt.

 • Varför har jag förlorat mina köpoäng?

 • Köpoängen förbrukas när man skriver kontrakt på en bostad hos ABK eftersom du då använt de insamlade köpoängen. Uppdatering av registrering måste göras minst en gång per kalenderår annars stryks du ur kön och du förlorar dina köpoäng. Läs mer om våra köregler.

 • Kan två personer stå på kontraktet?

 • Ja, om båda uppfyller våra grundkrav. Detta gäller endast i samband med kontraktstecknandet.

 • Kan jag lägga ihop mina köpoäng med min blivande sambo om vi flyttar ihop?

 • Nej. Köpoängen är individuella.

 • Kan man skänka sina köpoäng till annan sökande?

 • Köpoäng är personliga och kan aldrig skänkas bort eller läggas ihop med annan sökandes, men i samband med dödsfall kan köpoäng överlåtas. Under förutsättning att den avlidne varit registrerad i kön kan eventuella köpoäng överlåtas enligt samma regler som gäller för överlåtelse av bostad.

 • Hur kan någon ha fått över 5000 köpoäng?

 • Våra hyresgäster har tidigare haft förmånen att få räkna sin boendetid som kötid. Eftersom vi har många som bott många år i samma bostad som också registrerat sig i vår bostadskö så blir det så. Vi har ändrat på detta. Efter den 30 juni 2008 räknas köpoäng från den dagen man registrerar sig, oavsett hur länge man bott hos ABK.

 • Hur lång tid måste man vänta på en bostad?

 • Det går inte att på förhand säga hur lång tid det tar eftersom din möjlighet att få en bostad beror på vilka andra som söker samma bostad. Din köpoäng jämförs med andra sökande till samma bostad och det är de fem sökande med högst köpoäng som erbjuds visning. Skulle fler än en av de som erbjudits visning tacka ja, så kommer den med högst köpoäng att erbjudas kontrakt om våra grundkrav enligt uthyrningspolicyn uppfylls.

 • Kan man göra något för att få fler köpoäng?

 • Det enda sättet att samla köpoäng är att stå registrerad i vår bostadskö och/eller vår bilplatskö. En dag i kön ger en köpoäng.

 • Vad innebär det att stå i kö?

 • Du kan om du vill ställa dig i kö idag trots att du inte är i behov av en lägenhet just nu men vill samla köpoäng.

  Den dag du vill söka ny bostad blir köpoängen avgörande. Då måste du själv granska utbudet av lediga bostäder och när du funnit en bostad du är intresserad av så söker du den på vår hemsida.

  Vi gör ingen skillnad på om du är passiv eller aktiv i ditt sökande när det gäller att samla köpoäng. Den stora skillnaden är att man aldrig kan få en bostad, hur många köpoäng man än har, om man inte söker den.

 • Hur samlar man köpoäng?

 • För varje dag du är registerad i vår bostadskö och/eller vår bilplatskö får du en köpoäng.

 • Hur länge kan jag stå i kö?

 • Du kan stå i vår kö så länge du vill om du bara regelbundet uppdaterar din registrering enligt våra regler.

  Den dag du får kontrakt på en bostad förlorar du dina köpoäng och du stryks ur den aktuella kön. Vill du därefter ställa dig i kö igen gör du det på Mina sidor.