Rinkaby

Rinkaby är en mindre ort med drygt 750 invånare och ligger mellan Kristianstad och Åhus.

Här finns skola upp till årskurs fem och fritidshem.