Mindre ort 8 kilometer utanför Kristianstad. Förskola och skola åk. 0-9. Affärer, post och bank. Nära naturen vid Vä backar med rik flora och fauna. Bra bussförbindelser med Kristianstad.