Huaröd

Huaröd, beläget mitt i den skånska bokskogen på Linderödsåsen, är en av Kristianstads kommuns mindre tätorter. Här finns skola upp till årskurs fem och barnomsorg med fritidshem. På sommaren är friluftsbadet öppet. Orten är omgiven av storslagen natur som ibland brukar kallas för Skånes sista vildmark.