Linderöd

Linderöd med sina knappt 500 invånare är en mindre ort ca 3 mil från Kristianstad. Skola åk. 1-6.