Arkelstorp

Arkelstorp  har omkring 800 invånare och ligger vid Oppmannasjöns nordligaste del norr om Kristianstad.  Här finns väl utbyggd kollektivtrafik, livsmedelsbutik med extra servicetjänster och bibliotek. Det finns en förskola och grundskola med elever upp till årskurs nio och även ett kommunalt äldreboende.

Runt Arkelstorp finns många äppelodlare och trakten är en del av Äppelriket.  Norr om Arkelstorp finns friluftsområdet Lerjevallen och i Vånga, öster om Arkelstorp, finns slalombacken Vångabacken.