Mer information
  • Bostad Direkt
    Turordningen sorteras slumpvis och är oberoende av anmälningstidpunkt för objektet.
  • Visa på karta
    Visa objektet på en karta.
  • Ingår i etapp
    Objektet hanteras tillsammans med andra och dina anmälningar kan rangordnas sinsemellan.
AdressOmrådeRumStorlekHyraTillgängligTillträde
Bostad direktGöingegatan 25 Gamlegården2665 711Nu2021-02-01