Fastighet på Gunillas väg 13 A-B, 15-21 A-C

Bostadsfakta

Visa lediga lägenheter (0)
BostadstypRumAntalYta (kvm)Hyra (kr)
Bostad 1 3 41 3565
Bostad 2 11 54 - 66 4710 - 5481
Bostad 3 3 77 - 78 5913 - 6214