Fastighet på Björkvägen 8-10, Bokvägen 13-17, Floravvägen 26-28, Lyckans väg 33-37

Bostadsfakta

Visa lediga lägenheter (0)
BostadstypRumAntalYta (kvm)Hyra (kr)
Bostad 4 2 125 9161 - 9326
Bostad 5 18 125 9314 - 10083