Fastighet på Tingstorget 1 A-B

Bostadsfakta

Visa lediga lägenheter (0)
BostadstypRumAntalYta (kvm)Hyra (kr)
Bostad 1 2 36 4012 - 4039
Bostad 2 6 52 - 60 4370 - 4887
Bostad 3 2 72 5571 - 5669
Bostad 4 2 90 6717 - 8340