Fastighet på Oppmannavägen 4 A-C, Spängervägen 2 A-C

Bostadsfakta

Visa lediga lägenheter (0)
BostadstypRumAntalYta (kvm)Hyra (kr)
Bostad 2 8 58 - 76 5002 - 6662
Bostad 3 5 76 - 88 6721 - 7533