Fastighet på Fältvägen 9-29

Bostadsfakta

Visa lediga lägenheter (0)
BostadstypRumAntalYta (kvm)Hyra (kr)
Bostad 1 8 51 5422
Bostad 2 16 58 - 64 5991 - 6460
Bostad 3 14 71 7040 - 7136
Bostad 4 14 82 7942 - 8102