ABK

www.abk.se

Underhåll pågår

Webbplatsen underhålls just nu och beräknas vara tillbaka senare idag.

AB Kristianstadsbyggen
Box 90, 291 21 Kristianstad
Besöksadress: Norra Kaserngatan 4
Tel: 044-780 32 00, fax: 044-780 34 00
Org.nummer: 536476-7263