Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med Obligatoriskt fält är obligatoriska.
OBS! Registereringen är personlig.

 • Svenskt personnr:
 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
 • Mellan 6 och 20 tecken, bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren ejsvar@abk.se.
 • Jag samtycker
Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att AB Kristianstadsbyggen (ABK) har full rätt att ta kreditupplysning(ar) och inhämta den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få eventuellt felaktiga uppgifter rättade.

Jag lämnar också mitt samtycke till att AB Kristianstadsbyggen lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen och jag är medveten om att ABK förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.

Jag är medveten om att ABK inte kan garantera att e-post alltid når mottagaren och att jag själv måste bekräfta mitt intresse av att stå kvar i kön genom att minst en gång per kalenderår logga in på Mina sidor på www.abk.se eller genom att gå in på Sök bostad-appen. Behöver du hjälp att uppdatera kan du höra av dig till BoButiken på 044-780 32 00 (vxl).

Jag är medveten om att jag själv måste bevaka och ansöka om lediga objekt och att det alltid är mitt eget ansvar att uppdatera registreringen på rätt sätt.